Zainaugurowana w 1996 roku w Szwajcarii sieć femmesTISCHE i männerTISCHE to program nieformalnej edukacji międzykulturowej służącej wyrównywaniu szans osób z migracyjną biografią poprzez informowanie, budowanie niezbędnych kompetencji społecznych, integrację i promowanie zdrowego stylu życia.

femmesTISCHE/männerTISCHE jest inicjatywą niezależną politycznie i wyznaniowo, działającą w ponad 30 miejscach w całej Szwajcarii. Rocznie w spotkaniach bierze udział łącznie ok. 11 tysięcy kobiet i mężczyzn.


Więcej informacji na stronie www.femmestische.ch
femmesTISCHES to spotkania kobiet w małych grupach i kameralnej atmosferze, prowadzone w języku polskim i moderowane przez osobę z doświadczeniem życia w Szwajcarii i merytoryczną znajomością poruszanych tematów. Spotkania, z których każde poświęcone jest innemu tematowi, oferują konkretne wsparcie, pomysły i informacje przydatne w życiu codziennym, a także są okazją do poznania innych osób i wymiany myśli. Dyskusje odbywają się w neutralnej, bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, w zaufanym środowisku i z poszanowaniem perspektywy wszystkich uczestniczek. Spotkania są bezpłatne.

Dla kogo?

Program skierowany jest do Polek mieszkających w Zurychu, osób w różnym wieku i różnych biografiach, przede wszystkim do matek oraz kobiet planujących macierzyństwo. Do kobiet, które w Szwajcarii są od niedawna i chciałyby dowiedzieć się więcej o realiach życia w wielokulturowym społeczeństwie oraz lepiej poruszać się w szwajcarskim systemie. Do kobiet, które w Szwajcarii są dłużej, ale ich możliwości zdobywania informacji, integracja i edukacja są ograniczone ze względu na bariery w postaci np. niewystarczającej znajomości lokalnego języka, niedosyt kontaktów społecznych, izolację zawodową. Do kobiet, które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej i chciałyby skorzystać ze wsparcia grupy.
Jak wygląda runda rozmów?

W każdej rundzie rozmów bierze udział 6-8 uczestniczek. Spotkania odbywają się w miejscu wyznaczonym przez koordynatorkę lub zaproponowanym przez uczestniczki - prywatnym domu albo w miejscu publicznym, tj. ośrodek gminny czy szkoła (latem mogą być to spotkania w terenie). Podczas każdego ze spotkań poruszany jest inny temat, inicjowany przy pomocy filmu, tekstu lub zdjęć, na podstawie których rozwija się moderowana przez osobę prowadzącą dyskusja. Po zakończeniu oficjalnej części programu, rozmowy toczą się dalej przy zorganizowanym wspólnie przez uczestniczki poczęstunku. Rundy rozmów odbywają się co ok. 2 miesiące, każda z nich trwa ok. 2-2,5 h, a uczestnictwo w jednym spotkaniu nie implikuje obowiązku udziału w kolejnych. O ostatecznym składzie grupy każdorazowo decyduje koordynatorka.
Przykładowe tematy:

> Nie szprechaj jak jesz, czyli dorastanie w wielojęzycznym środowisku
> Kto komu wiąże sznurowadła - dobre wspieranie małych dzieci i stawianie granic w wychowaniu
> Jeśli nie studia to co? System szkolnictwa i wybór zawodu w Szwajcarii
> Facebook, Instagram, TikTok - jak bez szkód poruszać się w świecie wirtualnym
> W zdrowym ciele... - dobre odżywianie i ruch
> "Wszystkie Polki to dobre sprzątaczki", wzmacnianie wiary w siebie na emigracji i reagowanie na stereotypy
> Drogo jak w Zurychu, czyli metody na opracowanie i zarządzanie domowym budżetem
> Franczyza bez pułapek - system ubezpieczeń zdrowotnych i kasy chorych
> Polka 50+ , czyli starzenie się w Szwajcarii

Tematy spotkań ustalane są we współpracy pomiędzy koordynatorką, Miastem Zurych oraz uczestniczkami programu.
O koordynatorce:

Nazywam się Agnieszka Kamińska i mieszkam w Szwajcarii od 2014 roku. Z wykształcenia jestem socjolożką (specjalizacja: socjologia rodziny i gender studies), z zawodu dziennikarką. W 2023 roku objęłam funkcję koordynatorki polskojęzycznych spotkań w ramach programu femmesTISCHE, prowadzonego przez Wydział Zapobiegania Uzależnieniom w Departamencie Szkolnictwa i Sportu Miasta Zurychu. Wszystkie koordynatorki regionalne ogólnoszwajcarskiego programu femmesTISCHE odbywają regularne szkolenia merytoryczne i pedagogiczne potwierdzone certyfikatami. Moją superwizorką jest Dörte Wurst doerte.wurst@zuerich.ch. W mojej pracy dziennikarskiej szczególną uwagę poświęcam kobietom. Jestem autorką książki "Szwajcaria. Podróż przez raj wymyślony" oraz licznych artykułów dotyczących tematów społecznych, przede wszystkim praw kobiet i równouprawnienia w Szwajcarii, publikowanych w polskich mediach. Od 2021 roku prowadzę również projekt świadomej turystyki miejskiej Spacery po Zurychu.
KONTAKT

Chcesz wziąć udział w spotkaniu femmesTISCHES? Znasz kogoś, kto jest zainteresowany programem? Potrzebujesz więcej informacji? Szukasz indywidualnego wsparcia?

Napisz do mnie: agnieszka.minska@gmail.com
Made on
Tilda